Jetjefonds

Op 28 april 2011 is door Panton het Jetjefonds opgericht, ter nagedachtenis van Jeannette Visscher-Visscher. Jeannette was onze geliefde en gewaardeerde collega en we mochten haar Jetje noemen.

Het Jetjefonds wil met innovaties een steun in de rug bieden aan mensen, die altijd afhankelijk zijn van anderen, zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Het Jetjefonds doet dit door innovaties te financieren die van waarde zijn voor en respect tonen aan deze doelgroep. Deze innovaties creëren we voor stichtingen of instellingen en zouden zonder financiering door het Jetjefonds niet mogelijk zijn geweest. Jetjefonds levert geen financiële steun aan individuele hulpvragen.

Kenmerkend voor Jeannette was haar gastvrijheid, aandacht voor mensen en zorg voor detail. Met het Jetjefonds dragen wij er graag een stukje aan bij dat Jeannette’s warmte blijft voortleven onder ons.